QiViQ stelt uw toekomst veilig!

Wat gebeuren moet, gebeurt!

Bedrijfsproblemen

Uw bedrijf kan in financieel zwaar weer terecht komen. Of u bevindt zich al in een dergelijke situatie. Juist dit soort problemen worden door ondernemers vaak genegeerd omdat ze eenvoudig weg niet weten hoe de problemen moeten worden opgelost. Het is ook vaak complex en als ondernemer ben je daar nimmer op voorbereidt. Hoe ga je om met de schuldeisers van je bedrijf. Wat gebeurt er als de belastingdienst beslag heeft gelegd. Op welke manier kunnen kosten en schulden worden gesaneerd. Is de continuïteit in gevaar. Bestaat er een mogelijkheid om failliet te gaan en hoe dan verder. In veel gevallen is de accountant het eerste aanspreekpunt, maar die kan geen adequate oplossingen bieden. Het is immers niet zijn vakgebied. QiViQ wordt ingeschakeld als een bedrijf in een crisissituatie is terecht gekomen, met als doel om het bedrijf weer op het juiste spoor te krijgen en de schade –voor alle betrokken partijen- te beperken. Over ons zelf zijn we niet bescheiden, op het gebied van “bedrijfsherstel” draaien we al 20 jaar mee in de top van ons segment.
https://www.qiviq.nl/wp-content/uploads/2019/11/bedrijfsproblemen-640x480.jpg
https://www.qiviq.nl/wp-content/uploads/2019/11/inzicht.jpg

Inzicht en oplossingen

QiViQ stelt de ondernemer met zijn bedrijf centraal, maar heeft ook oog voor de belangen van crediteuren, belastingdienst, de bank en de medewerkers. Het oplossen van problemen is niet een kwestie van grof hakken en breken. Om verder voortuit te komen moeten we goodwill kweken bij alle betrokkenen en dat gaat met tact en diplomatie. Openheid en transparantie zijn beslist noodzakelijk. Volgens een strak draaiboek regisseren wij de te volgen stappen op zoek naar de beste oplossingen.

QiViQ als schakel tussen problemen en oplossingen

Onze werkzaamheden en adviezen zijn altijd “to the point” en daarbij schromen wij niet de ondernemer een spiegel voor te houden met als doel om de problemen op te lossen. Of het nu gaat om interim management, turnaround management, of bedrijfsherstel (corporate recovery), wij staan voor u klaar. Wat gebeuren moet, gebeurt!
https://www.qiviq.nl/wp-content/uploads/2019/11/schakel-640x480.jpg
https://www.qiviq.nl/wp-content/uploads/2017/04/eric.jpg

Het belang van de ondernemer stellen we altijd voorop. De ondernemer is onze opdrachtgever. En om die reden werken wij niet in opdracht van bijzonder beheer afdelingen van banken of van andere geldverstrekkers.

QiViQ JuristenEric Pouw

Wat doet QiViQ

https://www.qiviq.nl/wp-content/uploads/2017/12/help.jpg

Bedrijfsherstel

Het is heel belangrijk om belanghebbenden ervan te overtuigen dat uw bedrijf toekomstperspectief heeft. Woorden alleen zijn daarbij niet genoeg.
https://www.qiviq.nl/wp-content/uploads/2017/12/helping.jpg

Adviseur

Een advocaat die soms ook curator speelt denkt vaak alleen in maar problemen zoals bestuurders aansprakelijkheid en paulianeuze acties. En een bevriende ondernemer is geen insolventie adviseur.
https://www.qiviq.nl/wp-content/uploads/2017/12/growth.jpg

Onze werkwijze

Besef hierbij wel dat zeilen in rustig weer anders is dan zeilen in stormachtig weer. De gemiddelde adviseur heeft met dit laatste weinig ervaring.
https://www.qiviq.nl/wp-content/uploads/2017/12/happy.jpg

Bedrijfsfinanciering

We onderhouden nauwe contacten met reguliere systeembanken informal investors, crowdfunding platformen en factoring- en leasingmaatschappijen.

QiViQ Juristen B.V.
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
Telefoon: 085 – 0666 500

Disclaimer & Privacyverklaring