BedrijfsfinancieringQiViQ beschikt over
de expertise, kennis en het netwerk

We onderhouden nauwe contacten met informal investors, crowdfunding partijen, factoring- en leasemaatschappijen. Onze juristen bieden écht toegevoegde waarde. Zij opereren als onafhankelijke financiële adviseurs, betrokken bij uw bedrijf.

Bedrijfsfinanciering

QiViQ beschikt over de expertise, kennis en het netwerk om ondernemers volledig te begeleiden. Van een heldere analyse en advies, tot het pragmatisch en resultaatgericht uitvoeren van de gekozen aanpak. Ook bedrijfsfinancieringen behoren tot onze kerntaken. We onderhouden nauwe contacten met informal investors, crowdfunding platformen, factoring- en leasingmaatschappijen. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met KieVieK Finance, een zusterbedrijf van KieVieK Beheer B.V, waar ook QiViQ Juristen onderdeel van is. En dat vergemakkelijkt het proces bij het verkrijgen van een bedrijfskrediet.

Onze dienstverlening is gericht op:

  • aan- & verkoop van bedrijven, of onderdelen daarvan
  • participaties en andere samenwerkingsvormen
  • financieel strategisch advies: (nieuwe / her-) financiering, aantrekken risicodragend vermogen (private equity, investeerders)

Risicokapitaal en investeerders

Behalve een strategische partij kan het ook interessant én van toegevoegde waarde zijn om een financiële partij te overwegen. Een financiële partner brengt naast kapitaal, specifieke expertise mee die de onderneming zelfstandig vaak ontbeert om de volgende belangrijke stap in bijvoorbeeld professionalisering of groei te kunnen maken. Daarbij houden financiële partijen graag de ondernemer / het huidige management aan boord – zij kennen immers de onderneming en de business als geen ander. Het management behoudt een (minderheids)aandelenbelang met als doel samen een mooi rendement op het succes te behalen. Bij een pre-exit ‘cashen’ de huidige aandeelhouder(s) eerst een deel van de door hen opgebouwde waarde door de verkoop van een (meerderheids)belang. Vervolgens vindt een tweede cashmoment plaats bij de verkoop (exit) van het resterende belang.

Bij het benaderen van een financiële partij vinden wij het belangrijk u van tevoren, mede vanuit het perspectief van een investeerder, inzicht te geven in mogelijke dealstructuren. Niet alleen financieel, maar ook qua afspraken rondom de onderlinge verhoudingen. Net als dat we het belangrijk vinden dat de onderneming na een transactie vanuit een gezonde financiële basis moet kunnen (blijven) opereren. QiViQ gaat ervoor!

QiViQ Juristen B.V.
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
Telefoon: 085 – 0666 500

Disclaimer & Privacyverklaring