BedrijfsherstelMet QiViQ staat de ondernemer
er in ieder geval niet alleen voor

Bedrijfsherstel

Het is heel belangrijk om belanghebbenden ervan te overtuigen dat uw bedrijf toekomstperspectief heeft. Woorden alleen zijn daarbij niet genoeg. De Bank, de crediteuren, de belastingdienst en alle andere betrokken partijen, zoals afnemers en leveranciers, willen een uitgewerkt plan zien. Onze ervaring heeft geleerd dat alle betrokkenen willen meewerken aan een oplossing (zoals het saneren en afkopen van schulden, herfinancieren, en zelfs een doorstart na faillissement) mits helder en transparant wordt gecommuniceerd. Juist die openheid is nodig, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

https://www.qiviq.nl/wp-content/uploads/2019/11/bedrijfsherstel2.jpg

Turnaroundplan

Een turnaroundplan is een integraal ondernemingsplan voor een bedrijf in zwaar weer dat als basis dient voor een saneringsoperatie die is gericht op duurzaam herstel van de levensvatbaarheid. Hoe we het ook wenden of keren: er zal gesaneerd moeten worden in kosten en vaak zal er ook gesaneerd moeten worden in schulden, om uiteindelijk weer winst te kunnen maken. En winst is nodig om te overleven. Het stappenplan bestaat uit een korte en bondige beschrijving van de huidige stand van zaken, met een concreet plan van aanpak, inclusief tijdschema en prognoses. QiViQ voert het stappenplan uit en houdt de regie. Plannen kunnen worden bijgesteld als daar dringende redenen voor zijn. Wij golven mee op de omstandigheden van het moment. Het plan voorziet bovendien in operationele, administratieve, financiële en verkoopondersteunende maatregelen. Allemaal belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering die in het verleden te weinig aandacht hebben gehad.

Van regie tot uitvoering

Met het gestructureerd uitdenken en beschrijven van een turnaroundplan kunnen de problemen stelselmatig en een voor een worden aangepakt, wat het vertrouwen moet herstellen bij de relevante belanghebbenden. Als de ondernemer weer in staat is om winstgevend te werken dan kan ook het probleem van de schulden worden opgelost. Dat is per slot van rekening in ieders belang.

Met QiViQ staat de ondernemer er in ieder geval niet alleen voor. We kunnen tegen een stootje en zijn niet bang de confrontatie aan te gaan als het echt moet. Rotterdamse mentaliteit? Wellicht, als dat doorzettingsvermogen en no nonsens voorstaat. Het grote voordeel van crisissituaties is dat actie geboden is en juist in actie en doorpakken zijn wij heel goed.

QiViQ Juristen B.V.
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
Telefoon: 085 – 0666 500

Disclaimer & Privacyverklaring